Forskarsamtal

Forskarsamtal är en podd där forskare med anknytning till Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet diskuterar samhällsaktuella frågor. Poddavsnitten är främst på svenska eller engelska. Forskarsamtal (Researcher dialogues) is a podcast by researchers connected ...more

Latest Episodes

May 15, 2024 00:34:55
Episode Cover

Forskarsamtal: Psykosociala faktorer bakom sjunkande fertilitet

Den totala fertiliteten sjunker i samhället och de klassiska faktorerna som utbildning och ekonomi förklarar inte hela utvecklingen. Universitetslektorn i socialpsykologi Rasmus Mannerström och...

Listen

3

May 07, 2024 00:40:50
Episode Cover

Forskarsamtal: Bryr sig utlandsfinlandssvenskar om finländsk politik?

Förbättrade kommunikationer och sociala medier gör att utlandsmedborgare idag lätt kan följa vad som händer i Finland. Dessutom har dessa utlandsmedborgare rätt att rösta...

Listen

1

May 07, 2024 00:40:01
Episode Cover

Forskarsamtal: Barnfattigdom som socialpolitisk utmaning

Vad menas med barnfattigdom, varför har vi ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Finland och hur borde vi gå till väga för att lindra och åtgärda...

Listen

2

May 07, 2024 00:36:45
Episode Cover

Forskarsamtal: Är propaganda alltid av ondo?

Propaganda har gjort något av en återkomst i medierna, den politiska debatten och forskningen. Hurdana former antar den nutida propagandan och hur relaterar den...

Listen

June 07, 2023 00:30:03
Episode Cover

Forskarsamtal: Why do indigenous perspectives in social work matter?

How can indigenous perspectives inform Nordic social work? In this episode of Forskarsamtal/Researcher Dialogues, Wasiq Silan, a Postdoctoral researcher at Helsinki University’s Collegium for...

Listen

March 20, 2023 00:30:36
Forskarsamtal: Hur påverkar AI journalistiken?

Forskarsamtal: Hur påverkar AI journalistiken?

AI påverkar många områden av vårt samhälle och utvecklingen är snabb. Hur påverkas journalistiken av nya AI-lösningar som ChatGPT? Vilka risker och möjligheter medför...

Listen
Next