Forskarsamtal: Bryr sig utlandsfinlandssvenskar om finländsk politik?

Episode 3 May 07, 2024 00:40:50
Forskarsamtal: Bryr sig utlandsfinlandssvenskar om finländsk politik?
Forskarsamtal
Forskarsamtal: Bryr sig utlandsfinlandssvenskar om finländsk politik?

May 07 2024 | 00:40:50

/

Show Notes

Förbättrade kommunikationer och sociala medier gör att utlandsmedborgare idag lätt kan följa vad som händer i Finland. Dessutom har dessa utlandsmedborgare rätt att rösta i alla finländska nationella val. Men använder de sig av rätten att rösta i finländska val? Och hur ser de på det finländska samhället efter flytten utomlands? Dessa frågor diskuteras av Staffan Himmelroos, universitetslektor vid Soc&kom, och Isak Vento, projektforskare vid institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi, som samarbetat inom projektet ”Politiskt beteende i den finlandssvenska diasporan” med finansiering från Svenska litteratursällskapet. Diskussionen leds av Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik vid Soc&kom.

Other Episodes

Episode

March 20, 2023 00:36:45
Episode Cover

Forskarsamtal: Utmaningar i den offentliga förvaltningen

Har vi god förvaltning i Finland? Och vilka risker står vi inför med tanke på de stora omvälvningar samhället går igenom? Dessa frågor diskuteras...

Listen

Episode

March 20, 2023 00:30:36
Episode Cover

Forskarsamtal: Hur påverkar AI journalistiken?

AI påverkar många områden av vårt samhälle och utvecklingen är snabb. Hur påverkas journalistiken av nya AI-lösningar som ChatGPT? Vilka risker och möjligheter medför...

Listen

Episode

May 15, 2024 00:34:55
Episode Cover

Forskarsamtal: Psykosociala faktorer bakom sjunkande fertilitet

Den totala fertiliteten sjunker i samhället och de klassiska faktorerna som utbildning och ekonomi förklarar inte hela utvecklingen. Universitetslektorn i socialpsykologi Rasmus Mannerström och...

Listen