Forskarsamtal: Barnfattigdom som socialpolitisk utmaning

Episode 1 May 07, 2024 00:40:01
Forskarsamtal: Barnfattigdom som socialpolitisk utmaning
Forskarsamtal
Forskarsamtal: Barnfattigdom som socialpolitisk utmaning

May 07 2024 | 00:40:01

/

Show Notes

Vad menas med barnfattigdom, varför har vi ekonomiskt utsatta barnfamiljer i Finland och hur borde vi gå till väga för att lindra och åtgärda problematiken? Soc&kom-forskarna Helena Blomberg-Kroll, professor i socialpolitik och socialt arbete, och Christa Järvinen, doktorand i socialt arbete, diskuterar temat barnfattigdom tillsammans med universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén.

Other Episodes

Episode

March 20, 2023 00:30:36
Episode Cover

Forskarsamtal: Hur påverkar AI journalistiken?

AI påverkar många områden av vårt samhälle och utvecklingen är snabb. Hur påverkas journalistiken av nya AI-lösningar som ChatGPT? Vilka risker och möjligheter medför...

Listen

Episode

March 20, 2023 00:27:56
Episode Cover

Forskarsamtal: Kan politisk polarisering vara positivt?

Vad är egentligen politisk polarisering och hur tar den sig uttryck? Och är polarisering nödvändigtvis en dålig sak? Temat diskuteras av professorn i socialpsykologi...

Listen

Episode

June 07, 2023 00:30:03
Episode Cover

Forskarsamtal: Why do indigenous perspectives in social work matter?

How can indigenous perspectives inform Nordic social work? In this episode of Forskarsamtal/Researcher Dialogues, Wasiq Silan, a Postdoctoral researcher at Helsinki University’s Collegium for...

Listen