Forskarsamtal: Utmaningar i den offentliga förvaltningen

March 20, 2023 00:36:45
Forskarsamtal: Utmaningar i den offentliga förvaltningen
Forskarsamtal
Forskarsamtal: Utmaningar i den offentliga förvaltningen

Mar 20 2023 | 00:36:45

/

Show Notes

Har vi god förvaltning i Finland? Och vilka risker står vi inför med tanke på de stora omvälvningar samhället går igenom? Dessa frågor diskuteras av samhällsvetarna, professor Stefan Sjöblom och universitetslektorerna Kanerva Kuokkanen och Sebastian Godenhjelm vid Soc&kom. Diskussionen leds av universitetslektorn i journalistik Jenny Stenberg-Sirén.  

Other Episodes

Episode

March 20, 2023 00:27:56
Episode Cover

Forskarsamtal: Kan politisk polarisering vara positivt?

Vad är egentligen politisk polarisering och hur tar den sig uttryck? Och är polarisering nödvändigtvis en dålig sak? Temat diskuteras av professorn i socialpsykologi...

Listen

Episode 2

May 07, 2024 00:36:45
Episode Cover

Forskarsamtal: Är propaganda alltid av ondo?

Propaganda har gjort något av en återkomst i medierna, den politiska debatten och forskningen. Hurdana former antar den nutida propagandan och hur relaterar den...

Listen

Episode

May 15, 2024 00:34:55
Episode Cover

Forskarsamtal: Psykosociala faktorer bakom sjunkande fertilitet

Den totala fertiliteten sjunker i samhället och de klassiska faktorerna som utbildning och ekonomi förklarar inte hela utvecklingen. Universitetslektorn i socialpsykologi Rasmus Mannerström och...

Listen